TeamOur Team

Our Team

R. Srinivasan – Senior Advisor

V. Ramamoorthy – Senior Advisor

V. Chandrasekaran – Senior Advisor

S. Balagurunathan – Senior Advisor

P. Nandagopal – Senior Advisor

Prafull Mokashi – Senior Advisor

S. Ramasamy – Senior Advisor

Dr. Sudipta Narayan Roy – Advisor

S. Narendra Kumar – Advisor

Dr. A. Pathanjali Sastri – Advisor

R. Kailasam – Advisor

Executive Team

D.V. Venkatagiri – CEO

V. Sumitrra Devi – Chief Administrative Officer

Prasanna Venkatesh – Technical Consultant

N. Balaji – Senior Consultant

Madhusree Daityari – Principal Consultant – Eastern Region

Prof Shakeela Devi

Shiv Rawat – Senior Consultant National Capital Region, New Delhi

K.M. Kadher – General Manager – Projects

N. Shankar – Senior Consultant – Projects

E. Arasu - Project Co-Ordinator

Srinivasan Aravind – Senior Consultant (USA)